Брошура представяща Центъра за приложни разработки към БАН

Корица на брошура – представяне ЦПР – БАН

изображения от брошура

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*