Брошура представяща Центъра за приложни разработки към БАН

Рекламни услуги имаше удоволствието да изготви представителна брошура в електронен формат (PDF)

която да представи възможностите и услугите на Центъра за приложни разработки към БАН.

В изработката на брошурата ние се постарахме да ползваме заснетите от нас продуктови образци и ползваме подадени ни от клиента

материали, съчетаващи ги по един творчески начин.

Брошурата можете да свалите от сайта на клиента на адрес: http://cpr.bas.bg/deinosti_bg.html

изображения от брошура