Изработка на цифрови поздравителни картички

Рекламни услуги има възможност да изготвя поздравителни картички в електронен файлов формат.

Електронните „честитки“ спестяват куриерски разходи, пристигат до получателя почти мигновенно и могат да бъдат изпращани до стотици абонати, едновременно.

Ние изготвяме персонализирани картички – от статичен характер, като е възможно да изготвим и анимирани модели. Генерираните файлове са с разширение *.jpg, *.png или *.gif и могат да бъдат прилагани към всяко писмо като притурка.

Съобразяваме оформлението на електронната картичка с корпоративния знак на фирмата или лицето за което я изготвяме. Ползваме логото на клиента, налични при нас тематични изображения/детайли,
като тематиката за събитието е отправна точка за цялостното решение.

Електронните – поздравителни картички са едно съвременно – щадящо Природата решение. Изпращайки поздравителна картичка в цифров вид Вие можете да уважите Вашите клиенти и колеги,
като същевременно икономисвате средства.

* * *

По-долу прилагаме някои модели електронни поздравителни картички, правени за наши клиенти.