Отстъпки за рекламни услуги

Нашите нови клиенти имат възможност да се възползват от услуги ни с отстъпки при условие че започват нов бизнес, сферата на дейност е свързана със занаяти или изкуство, в областта на хуманитарната дейност, или природно-защитните организации.

Правим това с цел подпомагане на частния бизнес, особено малкия и тепърва разрастващ се. Ние чувстваме близо този бизнес модел и искаме да помогнем максимално на нашите клиенти да представят своя продукт, идея или услуга в Интернет, на достъпна цена и с качество – което можем да им предложим.

Отстъпка за клиенти започващи нов бизнес, който искат да представят в Интернет – 10%

Отстъпка за клиенти работещи в сферата на занаятите и изкуството – 20 %

Отстъпка за клиенти работещи в сферата на помагащите професии, природно-защитни организации, неправителствени организации с идеална цел, фондации помагащи на домове за деца, срещу зависимости и др. – 30 %